Skip to content

Miten luoda hyvä yksityisyrittäjän eläkesuunnitelma Suomessa

 Yksityisyrittäjien eläketurvan suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ikävien yllätyksien välttämiseksi. Usein yrittäjyys alkaa alle kolmenkymmenen vuoden iässä, ja keskimääräisesti eläkkeelle jäädään 63-68-vuotiaana. Tähän väliin jää paljon vuosia, joiden aikana voidaan eläkeasiat järjestää mallilleen, mutta asia kannattaa huomioida heti alusta alkaen – näin saadaan tulevaisuus turvattua parhaiten.

Samoin kuin palkallisena työskentelevät, myös yksityisyrittäjät voivat hakea joko vanhuuseläkettä, osittaista vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai työuraeläkettä. Yrittäjän perheelle taas tuo turvaa perhe-eläke, jota voidaan saada, mikäli yrittäjä menehtyy.

Suomessa eläketurva on hyvällä mallilla verrattuna useaan muuhun maahan, kuten esimerkiksi Yhdysvaltoihin, missä vanhuus voi tuoda mukanaan vakavia taloudellisia ongelmia, jos siihen ei ole varauduttu kunnolla. Kuitenkin lakisääteisten eläkkeiden määrät jäävät kotimaassamme melko mataliksi, mikä kannattaa ottaa huomioon tulevaisuutta suunnitellessa.

Pakolliset eläkevakuutusmaksut luovat perusturvan

Yrittäjän eläkkeen pohja muodostuu yrittäjän eläkelain mukaisista YEL-maksuista. Kaikki 18-57-vuotiaat itsenäiset toimijat ovat velvoitettuja maksamaan niitä. YEL-maksut maksetaan etukäteen ilmoitettujen työtulojen mukaan vakuutusyhtiölle. Vakuutus on otettava viimeistään kuuden kuukauden sisään siitä, kun yritystoiminta alkaa, ja se astuu voimaan takautuvasti aloituspäivästä alkaen. Yksi vakuutus riittää, vaikka aktiivisena olisi useampikin liiketoiminta.

YEL-maksun suuruus jakautuu sen mukaan, onko yrittäjä yli vai alle 53-vuotias. Vuonna 2019 alle 53-vuotiaiden maksu on 25,6 prosenttia työtuloista, ja yli 53-vuotiailla taas 24,1 prosenttia. Halutessaan työtuloista voidaan maksaa suurempi osa, mikä takaa isommat eläketulot. Tiettyjen rajojen mukaan voidaan hakea myös 10-20 prosentin verran joustoa vuosittaisista maksuista. Uusi yrittäjä saa ensimmäisen neljän vuoden ajaksi 22 prosentin alennuksen maksuihin.

YEL-maksujen kartuttamaa työeläkettä kertyy alle 53-vuotiailla 1,5 prosenttia vuotuisesta työtulosta. Yli 53-vuotiailla taas sama kertymä on 1,7 prosenttia.

Mitä ottaa huomioon

Työeläkkeen ja YEL-maksujen määrää miettiessä kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita. Mitä vähemmän maksat, sitä vähemmän eläkettä kertyy. YEL-maksut voivat harmittaa nuorta yrittäjää, sillä ne eivät tuo mitään välitöntä etua – ne kuitenkin turvaavat tulevaisuuden. Huomionarvoista on myös se, että määritelty YEL-työtulotaso vaikuttaa eläkkeen lisäksi mahdollisiin sairaspäivärahoihin, vanhempainpäivärahoihin ja kuntoutusrahoihin.

Kannattaa myös pitää mielessä, että eläkettä pitää aina hakea, se ei ole automaattinen. Kun eläkkeelle jäännin aika alkaa lähestymään, on hyvä tarkistaa, että kaikki on kunnossa. Hakemus on suositeltavaa jättää vähintään kaksi kuukautta ennen varsinaista h-hetkeä.

Huomaa, että voit jatkaa halutessasi työskentelyä vielä eläköitymisen jälkeenkin. Jos nostat työeläkettä, YEL-maksut eivät enää kerry, mutta voit avata vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Tämä kannattaa, sillä näin voit tukevoittaa eläkettäsi myös niillä tuloilla, joita tienaat vanhoilla päivillä.

Mahdolliset lisäturvat

Työeläkkeen kertymä on pienehkö, ja joskus käy niin, että se ei riitä elämiseen. Tällöin on mahdollista hakea muita lakisääteisiä eläkkeitä, joita ovat kansaneläke ja takuueläke. Kansaneläkettä maksetaan silloin, jos työeläkettä on kertynyt vain vähän tai ei laisinkaan. Vuonna 2019 sen täysi kuukausittainen määrä yksinasuville on 628,85 euroa, ja parisuhteessa eläville taas 557,79 euroa.

Takuueläkettä voidaan hakea silloin, kun kaikki muut eläkkeet on haettu, ja niiden määrä ei ylitä 784,52 euroa (2019), mikä on täysimääräisen takuueläkkeen summa. Jos työeläke ja kansaneläke yhdessä yltävät vaikkapa 500 euroon, voidaan sitä täydentää takuueläkkeellä 284,52 euron verran.

Miten varautua etukäteen

Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi on olemassa monia keinoja, joilla vanhuuden päivien taloudellista turvaa voidaan parantaa jo etukäteen. Lähes kaikki vakuutusyhtiöt tarjoavat eläkepäivien varalle vakuutusratkaisuja, jotka tuovat lisätukea usein pienehköiksi jääviin YEL-eläkkeisiin. Näihin kannattaa tutustua vakuutusyhtiön kanssa ajatuksella.

Toinen asia, jota kannattaa harkita, on varainhoidon palvelut. Jos sivuun on saatu jo rahasummia, voi sijoittaminen olla säästämistä järkevämpi vaihtoehto. Etenkin maltilliset ja pieniriskiset sijoituskohteet voivat kasvattaa varallisuutta mukavasti pitkän ajan kuluessa. Kun sitten vapauden päivät vihdoin koittavat, sijoitusten tuloksilla voidaan taata juuri sellainen elämäntaso kuin halutaan.