Skip to content

Mikä on credit score ja miksi tarvitset sitä tehdessäsi bisnestä Yhdysvalloissa

 Moni Yhdysvaltoihin muuttoa suunnitteleva osaa ottaa huomioon asuinmaan vaihtoon liittyvät pääraamit, kuten viisumin ja työpaikan hankkimisen ja tarvittavat henkilö- sekä kotivakuutukset. Useille kuitenkin tulee yllätyksenä se, että uudenkin maahanmuuttajan odotetaan hankkivan mahdollisimman pian credit score -luokituksen.

Käytännössä tämä tarkoittaa luottopisteitä, joita voitaisiin verrata kotimaamme luottotietorekisteriin. Luottopisteet kertovat, miten luotettava maksaja henkilö on, ja kuinka suurella todennäköisyydellä hän hoitaa laskunsa ajallaan. Luottopisteluokitusta tarvitaan käytännössä aina, kun haet lainaa tai luottokorttia, vuokraat asuntoa tai teet mitään muutakaan taloudellista vastuullisuutta vaativaa. Toisinaan sitä saatetaan käyttää kriteerinä jopa rekrytoinnissa – tämä tosin on joissain osavaltioissa kiellettyä.

Luottopisteluokitusta voidaan hakea, kun pankkitili on ollut aktiivisena vähintään kuusi kuukautta. Henkilöasiakkailla kaikkein käytetyin luottopistemääre on FICO. Siitä on olemassa useita versioita, sillä monelle toimialalle on olemassa omat pisteytyksensä. Esimerkiksi autolainaan tarvittavat FICO-pisteet voidaan laskea eri lailla kuin luottokorttiin tarvittavat tai asunnon vuokraamiseen tarvittavat pisteet.

Miten henkilöiden luottopisteet muodostuvat

Henkilöiden luottopisteet ja yritysten luottopisteet lasketaan ja luokitellaan eri lailla, mutta luokitus perustuu aina luottoanalyysiin. Se rakennetaan pääasiassa luottotietoyhtiöiltä saatavien tietojen mukaan.

Suurimmat luottotietoyhtiöt Yhdysvalloissa ovat Experian, TransUnion ja Equifax. Ne eivät käytä yhteistä tietoverkkoa, joten pistemäärät saattavat vaihdella hiukan näiden kolmen välillä. Yhtiöillä on hallussaan tieto siitä, kuinka paljon sinulla on velkaa ja kuinka tunnollisesti lyhennät sitä.

80 % pisteitä muodostuu maksuhistoriasta, luoton käyttöasteesta ja luottoajan pituudesta. Maksuhistoria on niistä kaikkein tärkein. Luoton käyttöasteella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon kulutat keskimäärin käyttöösi myönnettyä luottoa. Pisteet saadaan yleensä pidettyä hyvällä tasolla, jos käyttöaste pysyy alle 30 prosentissa. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi 4 000 dollarin luottorajalla alle 1 200 euron velkaa.

Luottoajan pituudella taas viitataan siihen, kuinka pitkään sinulla on ollut asiakassuhde luotonantajan kanssa. Mitä pidempi suhde on, sitä paremmat ovat pisteet – tietysti aina sillä varauksella, että muut osa-alueet ovat kunnossa. Työhistoriasi, työttömyytesi tai tulotasosi eivät sen sijaan normaalisti vaikuta luottopisteidesi määrään.

Kaikkein matalin pisteluokitus on 300, ja korkein taas 850. Mitä korkeammat pisteet ovat, sitä parempi on luokitustaso. Luokitukset ovat seuraavat:

  • Matala taso: alle 630 luottopistettä
  • Keskitaso: 630 – 690 luottopistettä
  • Hyvä taso: 690 – 720 luottopistettä
  • Loistava taso: yli 720 luottopistettä

Miten yritysten luottopisteet muodostuvat

Yritysten luottopisteiden muodostamiseen käytettävät tiedot saadaan samoin luottotietoyhtiöiltä. Yrityspuolella kolme suurinta ovat Dun & Bradstreet, Equifax and Experian. Kukin käyttää hieman erilaisia tapoja luottoanalyysin tekemiseen ja algoritmit voivat vaihdella toimistojen välillä.

Normaalisti vain yrityksen nimissä olevat tilit vaikuttavat analyysiin. Kuitenkin jos kyseessä on pieni yksityisyritys, voidaan myös yrittäjän henkilökohtaiset tilit ottaa huomioon. Bisnesluottopisteiden luokitukset menevät henkilöpisteistä poiketen välillä 0 – 100.

Miksi ne ovat tärkeitä liike-elämässä

Yrityksen näkökulmasta luottopistekäytäntö tuo mukanaan useita etuja. Se helpottaa liike-elämän toimia ja sujuvoittaa käytäntöjä. Ne nopeuttavat huomattavasti päätöksen tekoa ja yhdenmukaistavat toimintaa. Selkeän ja moniasteisen luottoluokituksen ansiosta voidaan välttää turhia riskejä ja pienentää näin tappioita.

Yrittäjän näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että luottopisteet ovat kunnossa, sillä ilman niitä toiminta hankaloituu huomattavasti. Esimerkiksi hankintoja varten tarvittavia lainoja voi olla hankala saada, ja toimitilojen vuokraus voi osoittautua mahdottomaksi. Korkean luottopistemäärän haltijana sen sijaan saat enemmän palveluita, pienemmät korot lainoille ja yleisesti paremmat lainaehdot.